BNB có tăng lên mức cao nhất mọi thời đại mới?

Giá Binance Coin (BNB) đã thực hiện một số nỗ lực không thành công trong việc đạt mức cao nhất mọi thời đại mới trong tháng qua. Khung thời gian thấp hơn cho thấy khả năng đảo chiều.

Hỗ trợ dài hạn

Biểu đồ hàng tuần cho thấy BNB đã di chuyển theo đường hỗ trợ tăng dần kể từ khi đạt mức thấp $ 6,38 vào tháng Ba. Nó đã liên tục tăng trên đường hỗ trợ này, nhưng mới bắt đầu cho thấy những dấu hiệu suy yếu đầu tiên.

Chỉ báo RSI hàng tuần đã tạo ra sự phân kỳ giảm giá đáng kể, Stochastic Oscillator đang trong quá trình tạo ra một bearish cross và MACD đã mất gần như toàn bộ sức mạnh của nó. Hơn nữa, BNB đang tiếp cận mức kháng cự cao nhất mọi thời đại ở mức $ 39,5.

Tuy nhiên,