Cách sử dụng chức năng OCO trên Binance

Lệnh OCO là gì?

​OCO (One-Cancels-the-Other) là một loại lệnh uỷ thác có tính lựa chọn, lệnh stop-limit và lệnh limit tổ hợp lại thành 1 lệnh OCO uỷ thác kích hoạt, khi có 1 lệnh được khớp hoặc khớp 1 phần thì lệnh còn lại sẽ tự động bị hủy. Trong trường hợp việc mua vào/bán ra được đảm bảo hoàn thành, lệnh OCO sẽ được khớp với giá tốt hơn.

Giải thích thuật ngữ

Giá giới hạn (giá limit):

Khi giá cả đạt đến giá giới hạn thì sẽ căn cứ theo giá này để khớp toàn bộ hoặc khớp một phần (căn cứ theo số lượng trong lệnh của đối phương).

Lệnh stop-limit:

Thiết lập giá xuất phát và giá hạn định, khi giá thị trường đạt đến giá xuất phát thì sẽ căn cứ theo giá giới hạn để khớp uỷ thác giá giới hạn.

Cách sử dụng lệnh OCO

Người dùng có thể căn cứ theo sự phán đoán của bản thân về thị trường để cài đặt lệnh OCO.

Xem tăng

Nhà giao dịch xem BTC tăng, muốn mua BTC, có thể sử dụng lệnh OCO cài đặt 1 lệnh mua limit với giá thấp hơn giá thị trường và một lệnh lệnh mua stop-limit cao hơn giá thị trường.
Ví dụ: hiện tại giá thị trường của BTC là 10000 USDT, nhà giao dịch muốn mua 20 BTC, nhà giao dịch cho rằng 9800 là một mức giá rất tốt để mua vào, nếu mức giá xem tăng 11000 có thể chấp nhận mức giá mua vào cao nhất là 11100, vậy thì nhà giao dịch có thể căn cứ theo phương thức sau để cài đặt.
  • Giá giới hạn (limit) là 9800
  • Stop-limit giá xuất phát là 11000
  • Stop-limit giá giới hạn (limit) là 11100
  • Số lượng 20
Nếu giá cả hạ xuống 9800, lệnh limit 9800 sẽ được kích hoạt, lệnh của nhà giao dịch sẽ được khớp toàn bộ hoặc khớp 1 phần, lúc này lệnh stop-limit sẽ tự động bị huỷ bỏ.
Nếu giá cả tăng tới 11000 thì sẽ kích hoạt lệnh stop-limit, căn cứ theo giá uỷ thác 11100 mua vào 20 BTC, lệnh của nhà giao dịch sẽ được khớp toàn bộ hoặc một phần đồng thời hủy bỏ lệnh mua limit 9800.

Xem hạ

Nhà giao dịch xem BTC hạ, muốn bán BTC, lúc này có thể sử dụng lệnh OCO cài đặt 1 lệnh bán limit cao hơn giá thị trường và 1 lệnh bán stop-limit thấp hơn giá thị trường.
Ví dụ: hiện tại giá thị trường của BTC là 10000 USDT, nhà giao dịch muốn bán 20 BTC, nhà giao dịch cho rằng 11100 là một mức giá rất tốt để bán ra, nếu giá hạ xuống 9850 có thể chấp nhận mức giá bán ra thấp nhất là 9800, vậy thì nhà giao dịch có thể căn cứ theo phương thức dưới đây để cài đặt:
  • Giá giới hạn (limit) là 11100
  • Stop-limit giá xuất phát là 9850
  • Stop-limit giá giới hạn (limit) là 9800
  • Số lượng 20
Nếu giá tăng tới 11100, lệnh limit 11100 sẽ được kích hoạt, lệnh của nhà giao dịch sẽ được khớp toàn bộ hoặc khớp 1 phần, lệnh stop-limit sẽ tự động bị huỷ bỏ.
Nếu giá hạ xuống mức 9850 thì lệnh stop-limit sẽ được kích hoạt, bán 20 BTC theo giá uỷ thác 9800, lệnh của nhà giao dịch sẽ được khớp toàn bộ hoặc 1 phần đồng thời lệnh bán limit 11100 sẽ bị huỷ bỏ.

Giới hạn giá

Lệnh bán: giá limit> giá thị trường hiện tại> giá kích hoạt stop-limit
Lệnh mua: giá limit< giá thị trường hiện tại< giá kích hoạt stop-limit
*Để có thể khớp lệnh nhanh, tuỳ theo việc là lệnh mua hay lệnh bán, giá limit nên cao hơn hoặc thấp hơn giá kích hoạt 1 chút.

Theo dõi các kênh thông tin của Coinnews247.org !

Telegram Channel: https://t.me/coinnews247org

Fanpage: https://www.facebook.com/coinnews247/

Youtube:https://www.youtube.com/channel/

 

 

Facebook Comments

Tags: , ,

Hashtag hàng đầuKhám phá các Hashtag hàng đầu

Bạn là người mới, muốn học đầu tư Crypto từ đầu để có kiến thức nền tảng?

Học tại đây