Sàn Exchain

Topic: Sàn giao dịch Exchain Exchain là một trong số các sàn giao dịch cryptocurrency sẽ phát triển lớn nhất thế giới. Sau khi tiến hành IEO, Exchain.ai sẽ bắt đầu giao dịch trực tiếp vào tháng 10/2020.