ĐỌC TIN TỨC

THỂ LỆ:

  • Mỗi 1 lần đọc 1 bài viết , bạn sẽ nhận được 1 DOGE cộng vào số dư của bạn

LƯU Ý:

  • Bạn có thể đọc 30 bài viết trên Coinnews247 trong 1 ngày
  • Mỗi bài viết chỉ đọc được 1 lần trong 1 ngày
  • Sau 24 tiếng bài viết đã đọc sẽ được tính lại cho lần đọc tiếp theo