XEM VIDEO

Bạn bấm vào “ Xem ” để làm các nhiệm vụ, Vui lòng thực hiện đúng các nhiệm vụ

THỂ LỆ:

  • Mỗi 1 lần xem 1 Video , bạn sẽ nhận được số Doge tương ứng ở video đó cộng vào số dư của bạn.
[bsf-info-box icon_size=”32″ title=”Video 1″]1 Doge[/bsf-info-box]
[mycred_link amount=1 href="https://coinnews247.org/xem-video/" target="_blank" ctype="coins"]Xem[/mycred_link]
[bsf-info-box icon_size=”32″ title=”Video 2″]1 Doge[/bsf-info-box]
[mycred_link amount=1 href="https://coinnews247.org/xem-video-2/" target="_blank" ctype="coins"]Xem[/mycred_link]
[bsf-info-box icon_size=”32″ title=”Video 3″]1 Doge [/bsf-info-box]
[mycred_link amount=1 href="https://coinnews247.org/xem-video-3/" target="_blank" ctype="coins"]Xem[/mycred_link]
[bsf-info-box icon_size=”32″ title=”Video 4″]1 Doge[/bsf-info-box]
[mycred_link amount=1 href="https://coinnews247.org/xem-video-4/" target="_blank" ctype="coins"]Xem[/mycred_link]
[bsf-info-box icon_size=”32″ title=”Video 5″]1 Doge[/bsf-info-box]
[mycred_link amount=1 href="https://coinnews247.org/xem-video-5/" target="_blank" ctype="coins"]Xem[/mycred_link]
[bsf-info-box icon_size=”32″ title=”Video 6″]1 Doge[/bsf-info-box]
[mycred_link amount=1 href="https://coinnews247.org/xem-video-6/" target="_blank" ctype="coins"]Xem[/mycred_link]